Petik Laut Muncar & Fish Market

View photos

Description

Sebagai negara Maritim, Indonesia memiliki banyak sekali tradisi yang menarik. Salah satunya yang paling unik adalah Petik Laut Muncar di Banyuwangi. Tradisi khas masyarakat pesisir ini dipercaya sebagai ucapan rasa syukur atas limpahan hasil laut serta permohonan keselamatan kepada tuhan YME. Festival ini akan begitu menarik dengan berhiaskan warna warni perahu nelayan yang berjajar rapi di pelabuhan. Serta Fish Market yang siap menyediakan aneka ikan segar.

Sign In